Disclaimer

Op het gebruik van deze website www.woodchoice-decorations.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
WoodChoice Decorations streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden.Hoewel deze informatie met groots mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat WoodChoice Decorations niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervaging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. WoodChoice Decorations aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen WoodChoice Decorations en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
WoodChoice Decorations garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangt van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico's. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met WoodChoice Decorations te corresponderen, accepteert u dit risico

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van WoodChoice Decorations zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat WoodChoice Decorations daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.